Detailhandelsfonds 0004

Stichting Detailhandelsfonds

De stichting Detailhandelsfonds (SDF) heeft ten doel het financieel mogelijk maken van projecten en activiteiten die bijdragen aan een goede sociaaleconomische ontwikkeling van de sector detailhandel met het oog op het maatschappelijk belang van deze sector (onder andere waar het gaat om werkgelegenheid en leefbaarheid) en die niet uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.

Jaarverslag 2021

Het Bestuur verklaart dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van SDF en van de ontwikkeling daarvan gedurende 2021.

Download hier het financieel verslag 2021
Download hier de controle verklaring van de accounant
Download hier het Rapport van de Raad van Toezicht SDF over 2021

 

Lees meer