Disclaimer

Aansprakelijkheid

De site van Stichting Detailhandelsfonds (SDF) bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan SDF geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. SDF aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.