Detailhandelsfonds 0005

  • Start
  • Over ons
  • Raad van Toezicht

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

  • A.C. Doeser
  • mevrouw I. van Duijn-Pennenburg
  • E. Martens