Detailhandelsfonds 0002

  • Start
  • Projectaanvraag
  • Branchegelden

Branchegelden

Een onderdeel van het fonds betreft branche specifieke budgetten, oftewel geoormerkt geld.

Indien u projecten wenst te financieren met deze gelden, kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Detailhandelsfonds door gebruik te maken van het format. Het Bestuur van Stichting Detailhandelsfonds hecht er aan op te merken dat paritaire afstemming vereist is.