Skip to main content

Disclaimer

De site van Stichting Detailhandelsfonds (SDF) bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan SDF geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. SDF aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Inleverdata

Aanvragen voor financiële ondersteuning of (tussen)rapportages van projecten kunnen het gehele jaar worden ingediend via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SDF adviseert aanvragers om vooraf aanvragen af te stemmnen met de Retail Agenda. Stuur een e-mail voor meer informatie en uiterste inleverdata van aanvragen.