Skip to main content
Detailhandelsfonds

Publicaties projecten

De stichting Detailhandelsfonds (SDF) heeft ten doel het financieel mogelijk maken van projecten en activiteiten die bijdragen aan een goede sociaaleconomische ontwikkeling van de sector detailhandel met het oog op het maatschappelijk belang van deze sector (onder andere waar het gaat om werkgelegenheid en leefbaarheid) en die niet uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.

Ondersteuning aan projecten en activiteiten

De SDF tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die voor de gehele sector detailhandel (of grote delen daarvan) van belang zijn en door het opzetten en in stand houden van een interactieve website die toegankelijk is voor georganiseerde en niet georganiseerde bedrijfsgenoten. De SDF heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

In de afgelopen jaren zijn diverse projecten succesvol uitgevoerd, mede door de ondersteuning door de SDF. Deze projecten zijn onder meer (niet uitputtend):

  • Afrekenen met Winkeldieven (link)
  • Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) (link)
  • Retail Insiders (link)
  • Shopping Street Innovation Lab (link)
  • Future Proof Retail (link)
  • Youfit@Retail (link)
  • E-academy (link)

 

 

Inleverdata

Aanvragen voor financiële ondersteuning of (tussen)rapportages van projecten kunnen het gehele jaar worden ingediend via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SDF adviseert aanvragers om vooraf aanvragen af te stemmnen met de Retail Agenda. Stuur een e-mail voor meer informatie en uiterste inleverdata van aanvragen.