Skip to main content
Detailhandelsfonds

Branchegelden

Een onderdeel van het fonds betreft branche specifieke budgetten, oftewel geoormerkt geld.

Indien u projecten wenst te financieren met deze gelden, kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Detailhandelsfonds door gebruik te maken van het format. Het Bestuur van Stichting Detailhandelsfonds hecht er aan op te merken dat paritaire afstemming vereist is.

Inleverdata

Aanvragen voor financiële ondersteuning of (tussen)rapportages van projecten kunnen het gehele jaar worden ingediend via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SDF adviseert aanvragers om vooraf aanvragen af te stemmnen met de Retail Agenda. Stuur een e-mail voor meer informatie en uiterste inleverdata van aanvragen.