Skip to main content
Detailhandelsfonds

Verantwoording

De subsidieaanvrager meldt tijdig aan het bestuur van de Stichting problemen die het voortbestaan van het project of de activiteit in gevaar brengen. Wijzigingen in opzet en uitvoering van het project of de activiteit zijn slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van het bestuur.

Na afloop van het project of de activiteit dient de financieel ondersteunde binnen drie maanden een inhoudelijke en financiële verantwoording in, op basis waarvan de uitvoering van het project of de activiteit wordt geëvalueerd. Bij de afrekening wordt aangesloten bij de posten van de ingediende begroting. Bij bedragen boven EUR 100.000,- dient de subsidieontvanger een accountantsverklaring te overleggen over de financiële verantwoording. Bij bedragen lager dan EUR 100.000,- zal de Stichting de verantwoording apart bezien.

Inleverdata

Aanvragen voor financiële ondersteuning of (tussen)rapportages van projecten kunnen het gehele jaar worden ingediend via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SDF adviseert aanvragers om vooraf aanvragen af te stemmnen met de Retail Agenda. Stuur een e-mail voor meer informatie en uiterste inleverdata van aanvragen.