Skip to main content
Detailhandelsfonds

Jaarverslag 2022

Het Bestuur verklaart dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van SDF en van de ontwikkeling daarvan gedurende 2022 
    • Download hier het financieel verslag 2022.
    • Download hier de controle verklaring van de accounant.
    • Download hier  het Rapport van de Raad van Toezicht SDF over 2022.

Inleverdata

Aanvragen voor financiële ondersteuning of (tussen)rapportages van projecten kunnen het gehele jaar worden ingediend via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SDF adviseert aanvragers om vooraf aanvragen af te stemmnen met de Retail Agenda. Stuur een e-mail voor meer informatie en uiterste inleverdata van aanvragen.